London, 13 Mahefin 2001.
For immediate release.

Contact the ABD
(please write in English)

Previous
Press Release
Next

This PR in English / Saesneg
Gyrrwyr Ceir Yn Mynnu Bod Gormeswr Y Camerau Cyflymder Yn Thoi Ei Drwydded Gyrru I Fyny.
Mewn cyfweliad ar Radio Pump yn dd i weddar, cyfadddefodd pensaer y cynllun i osod rhagor o camerau cyflymder ar ffyrdd Prydain, Richard Brunstrom, Prif Gwnstabl Gogledd Cymru, "Fel pawb arall, byddaf ambell waith, yn torri y cyfyngiad cyflymder".

Mae Cymdeithas Gyrrwyr Prydain wrth gwrs, yn hollol siwr fod y Prif Gwnstabl Brunstrom, ar yr adegau hynny, fel y rhan fwyaf o'r miloedd o yrrwyr sydd ar fin colli eu trwyddedau, yn gyrru ar gyflymdra diogel, yn ol cyflwr y ffordd ar y pryd. Fodd bynnag, mae'n ragrithiol iawn ei fod yn dal i yrru pan mae'n gyfrifol am waredu'r ffyrdd o rai eraill a gyhyddwyd o'r drosedd y mae ef ei hun yn cyfaddef ei chyflawni.

Aeth Brunstrom yn ei flaen i ddweud "Nid wyf yn gwneud hyn mor aml bellach oherwydd bod arnaf gywilydd"

Dywedodd Nigel Humphries, Siaradwr dros Gyrrwyr Prydain, for Mr. Brunstrom, yn ei isymwybod, yn cyfaddef ei fod yn torri cyfyngiadau cyflymder afreal yn rheolaidd heb beryglu diogelwch neb, ond fod ei ymennydd yn cael ei gyflyru gan bropaganda "mae cylfymder yn lladd".

Dywedodd Cadeirydd Gyrrwyr Prydain, Brian Gregory, nad yw cynlluniau Mr. Brunstrom yn cydfynd a'r cyhoeddiad gan David Blunket, ar ddiwedd yr wythnos, y byddai yn tynnu yr heddlu oddiar gefnau gyrrwyr ceir Prydain a'u rhoi yn ol i wneud y gwaith y cant dal amdano.

Mae Cymdeithas Gyrrwyr Prydain yn galw am ddiwedd ar y busnes chwerthinllyd o dargedu gyrrwyr diogel ac am sylfaenu cyfyngiadau cyflymder yn uniongyrchol ar ofynion diogelwch y ffyrdd, nid eu gostwng yn unig i alluogi'r camerau ddal ychwaneg o fychod dihangol.

Notes for Editors